Portfolyo

Metehan Törer

metehantorer@gmail.com

“Metehan Törer, seramiği malzeme olarak merkeze alan heykeller üretmekle beraber çizim, buluntu malzeme gibi hazır materyalleri çalışmalarına veya düzenlemelerine entegre etmektedir. Figüratif ve günlük objelerin dönüşümü üzerine odaklanan çalışmalarında; cinsiyetsiz olarak tanımlamış olduğu karakterler ‘ciddiyetten uzak, depresif, alaycı, sapkın, tutarsız/dengesiz’ hareketler ve davranışlara sahiptirler. Otobiyografik ögeler barındıran çalışmalar, kişisel olarak deneyimlediği ya da tanık olduğu dünyayı başka bir evrene taşır ve bu evren üzerinden tartışır.

 

Bu evren ise ‘üçüncü dünya’ olarak tanımlamakta olduğu dünya düzenini oluşturmaktadır. Formlar görünüm olarak renkli, canlı, baştan çıkarıcı ve neşeli dursalar bile kavramsal olarak ‘ıstırap ve acı dolu, depresif, ölüme meyilli, takıntılı, fetişist’ kısa hikâyeler üzerinden kurgulanmaktadır ve örtük bir dile sahiptir. Üçüncü dünya hikâyeleri genellikle zaman kavramından koparılmış ve bitmek bilmeyen sonsuz bir döngü içerisinde kendini tekrar ederler. Tıpkı cehennemin sonsuz döngüsü ve ıstırabına girmiş bedenlerin ve ruhların her gün aynı acıyı tekrar tekrar yaşadığı ve buna karşı direnç göstererek o acıyı yok etmeye/sindirmeye çalıştığı gibi. Törer, objelere ve figürlere kendi deneyimlerini aktarır ve onları üçüncü dünya denilen ‘cehenneme’ hapsederken, sonsuz bir döngü doğrultusunda performatif bir eylemin içerisinde kendilerini bulmalarını sağlar.”


Metehan Törer, yer: “Ateşi Seyredenler”, Düzenleme, Stoneware üzeri sır altı boyama ve sır, lüster, 2022
Metehan Törer, duvar: “Salyalı Çiçek ve Yaşadığı Yer,” Düzenleme, stoneware üzeri sır altı boyama ve sır, 350 x 280 cm, 2022
Metehan Törer, “Tutsak”, Düzenleme, Porselen ve stoneware üzere sır, lüster, ağaç, mum, 119 x 115cm, 2022
Metehan Törer, “Tutsak”, Düzenleme, Porselen ve stoneware üzere sır, lüster, ağaç, mum, 119 x 115cm, 2022
Metehan Törer, “Kölemin Maskesi”, Stoneware üzeri sır altı boyama, sır. Maske: 11 x 26 x 26 cm Zincir: 90cm, 2022
Metehan Törer, “Çirkin Maske”, Stoneware üzeri sır altı boyama, sır, lüster, 25 x 19 x 26 cm, 2022
Metehan Törer, “Uyumlanamayanlar I”, düzenleme (detay parça) Stonware üzeri sır altı boyama, sır, tut halı, kintsugi, 2021
Metehan Törer, “Alevden Kaçanlar”, Stoneware üzeri sır altı boyama, kintsugi, metal zincir. Bünye: 32.5 x 42 x 3cm Zincir: 90cm, 2022
Metehan Törer, “Spank Toy”, Stoneware üzeri sır altı boyama, kintsugi, halat, metal boru, karabina düzenleme, çeşitli ebatlarda, 2022
Metehan Törer, “Ölü Vazom”, Porselen ve stoneware üzer sır ve lüster 33cm x 45cm x 35cm, 2019
Metehan Törer, “Öteki Çiçekler”, Duvar panosu, Seramik karo üzeri kobalt oksit dekorlama ve sır 44 x 66 cm, 2020
Metehan Törer, “Sondaj”, Fayans üzeri boardmarker ile dekorlama 60 x 80 cm, 2019