Çapak

Yazı / Çizi Dergisi

Çapak; gözden dışarı atılan ölü deri, görüntüde bir arıza, kirin ve tozun baskıdaki izidir.


Çapak: Bağımsız, süreli bir yayındır.
Genellikle online, fırsatını bulursa basılıdır.
Görünürlük telaşının dışında kalarak üretmenin ve görüntünün sınırları üzerine düşünür.


Çapak: Birbirine uzanarak hareket etmenin gücüne inanır.
Sanatın içinden doğan ve dışına taşan, disiplinlerarası karşılaşmalara alan açmayı amaçlar.