Orta Sayfa


Zeynep Güray Can

“Zeynep Güray Can, sanat pratiğinde deri, ten, beden, dokunsallık, görsellik ve görünürlük gibi kavramları tartışmaya açar. Kadının günlük yaşamına ait olan naylon çorabı ve ipi  temel malzemesi olarak kullanırken, naylon çorabın görsel olanağı olan şeffaflığı, eserinin zihinsel merkezine koyar. Buradan hareketle bir malzemenin sanat eserine dönüşmesini seçtiği malzemenin doğası gereği ortaya çıkan rastlantılarla ilişkilendirir. Sanatçı, malzemeyi kavramsallaştırır ve son kertede nesne olarak sanat yapıtını sorgular.”


Zeynep Güray Can, “On Kawara’ya Saygı: An-Kara”, 2023, tuval üzerine akrilik, 3 adet 101×104 cm

“On Kawara’ya Saygı: An-Kara” adlı bu çalışma, Japon sanatçı On Kawara’nın tarih resimleri referans alınarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 10.10.2015 tarihinde saat 10:04’te Ankara’da gerçekleşen bir olay konu edinilmiş; çalışma “o tarihte, o saatte, orada” olanın yazgısı üzerinden kurulmuştur. Çalışma, her ne kadar bir baba ve kızın bağıyla ilgili olsa da  “10.10.2015, 10:04, Ankara” kelimelerinin bu çalışmayı gören birçok kişi için de yakın duyguları çağrıştıracağı düşünülmektedir. Burada birinci tekil şahsın anlatısının evrenselliği söz konusudur. 

 

Zeynep Güray Can, 2023