Orta Sayfa


ALARA BAŞAR

Son dönem çalışmalarım 3D bilgisayar programları ile ürettiğim fotoğraf, video ve tasarımlardan oluşmaktadır. Çalışmalarım kişisel deneyimlerimden hareket ederken yapay ve doğal olanın “insan eliyle” üretilmesine odaklanır. Cinsiyet, cins, biçim, kadın, üretim vb gibi farklı anlam ve alanlara da temas edebilecek, ucu açık bir ifade olarak insanın ürettiği “yeni insan” üzerinden bugünün insanını anlamaya çalışır. Bu yeni insan deneyimini insanın kontrollü bir şekilde insanı üretmesi, yeniden oluşturması üzerinden okur.

                             Alara Başar, “Yeni İnsan Prototipi / Yapay Rahim”, 2023, Video, Ses

Yeni İnsan Prototipi / Yapay Rahim

İnsan eliyle üretilen insan, sıradan bir insanın ötesine geçer. Üretilen insanın fiziksel, zihinsel ve duygusal kapasitesi arttırılabilir veya azaltılabilir. “Yeni İnsan Prototipi / Yapay Rahim” videosu da bu anlamda bir düşünceden hareket eder. Çalışma, insani bir özelliğin yine insan eliyle üretilerek yapay bir nesneye dönüştürülmesinden oluşur. Kadın üreme organının biçimini ve anlamını değiştirirken insani dürtülerle seyredilen iki boyutlu yüzey nesnelerine dönüşür.

Alara Başar, 2023

 

Alara Başar, “Yeni İnsan Prototipi / Yapay Rahim”, 2023, Video, Ses