Çapak Dergi 4. sayı kapak
Sayı: 4 Yıl: 2023/ Şubat Tema: Se-a/ Ses

Esra Oskay & Seniha Ünay

Ayşe Nahide Yılmaz

Söyleşi: Esra Oskay

Özgül Kahraman

Engin Esen

Söyleşi: Seniha Ünay

Eda Gizem Uğur

Çeviri: Gizem Ünlü
Sayı: 1 Yıl: 2022 / Mart Tema: Çapak

Esra Oskay & Seniha Ünay

Gizem Ünlü

Söyleşi: Esra Oskay

Merve Vural

Gözde Mulla

Çeviri: Esra Oskay

Eda Gizem Uğur

Sergi: Bozulan Simetri / Refa Emrali

Çapak; gözden dışarı atılan ölü deri, görüntüde bir arıza, kirin ve tozun baskıdaki izidir.