Portfolyo

Şeniz Polat

Dersim’de yaşıyor ve üretiyor.
Instagram: @senizpol

Hayatı anlamlandırışım, hemen her konuda çok olasılıklı ve duruma göre değişkenlik gösteren manalar üzerine kurulu. Sanat üretimlerimde bana ait olan ve içselleştirdiğim durumlar üzerine çalışıyorum. Sanat pratiğim büyük ölçüde ev içinde, sıradan olay ve rutinler üzerinden ifade buluyor. Gündelik hayatlara dair yeni sorular keşfetmeye çalışıyorum.

Üretimlerimde resim, heykel, asamblaj, kolaj, video, fotoğraf gibi çeşitli disiplinler, benimsediğim çağdaş sanat pratiğinin içinde bir yer tutuyor. Her bir işin teknik ve biçimsel boyutunu, oluşturmaya çalıştırdığım düşünceye en iyi hizmet edecek şekilde seçmeye çalışıyorum. Bu çoğulculuk irdelediğim kavramlarda yeni katmanlar keşfetmeme olanak sağlıyor.

Son yıllarda üretimlerimde odaklandığım sıradanlık, normallik ve aykırılık gibi kavramları; “kendini ya da kendine ait olan/olmasını istediği her şeyi karşı tarafın beğeni ve onayına sunan, aldığı tepkilerle yeni bir kendilik ve aitlik oluşturan” birey yapısını merkeze koyarak inceliyorum. Bu edilgen yapı etrafında şekillenen gündelik hayat, bireyi norm dışına çıkmaktan korurken, sıradanlığı doğuruyor. “Onaylanma talebinin sürekliliğiyle sunacak yeni farklılıklar yaratıp, biricikliğini vurgulamak için debelenen insan halleri” üzerine düşünüyorum.

Alan Savunması Sergisi, 2021,
Alan Savunması Sergisi, 2021, Büyükdere35, İstanbul.
Alan Savunması Sergisi, 2021,
Alan Savunması Sergisi, 2021, Büyükdere35, İstanbul.
Alan Savunması Sergisi, 2021,
Alan Savunması Sergisi, 2021, Büyükdere35, İstanbul.
Şeniz Polat, Kaliteli Zaman II, kağıt üzerine karakalem ve asetat kağıdı, 50,5 x 101 cm, 2021
Şeniz Polat, Meyve Yemeyelim mi? kağıt üzerine kara kalem ve kuru boya, 69 x 99 cm, 2021
Şeniz Polat, Meyve Yemeyelim mi? kağıt üzerine kara kalem ve kuru boya, 69 x 99 cm, 2021
Şeniz Polat, Öğle Arası II, kağıt üzerine kara kalem, 70 x 100 cm, 2020
Şeniz Polat, Kaliteli zaman, kağıt üzerine kara kalem, 70 X 100 cm, 2020
Şeniz Polat, Rutin, tek kanallı loop video, 32” 3 Ed + 1 AP, 2020 (Videonun tamamı @senizpol instagram hesabından izlenebilir.)
Şeniz Polat, Pota, kağıt üzerine karakalem ve asetat kağıdı, 47 x 70 cm, 2021
Şeniz Polat, Sıcak Güneş, kağıt üzerine karışık teknik, 69 x 98 cm, 2021
Heykel Şeniz P Eonlsatat,l aÇsyiğonn,e 2n0m18i.ş , 87 X 100 X 60 cm, Karışık Teknik (Strafor, tutkal, alçı, akrilik boya) Heykel Enstalasyon, 2018.

Çiğnenmiş, Değişik açıdan görünümler.

Şeniz Polat, İsmi Yok, Heykel, Karışık teknik (Strafor, kağıt, tutkal, akrilik boya) 60 X 120 cm, 2012
“İsmi Yok” Serisi genel görünüm
“İsmi Yok” Serisi genel görünüm
Şeniz Polat, Sen nasıl istersen, Tuval üzerine akrilik, 70 x 100 cm, 2017
Şeniz Polat, Gündelik Dizilim, 100 x 100, Tuval üzeri akrilik boya, 2017
Şeniz Polat, İsimsiz, Dijital Kolaj, 35 x 50 cm, 2009
Şeniz Polat, Dijital kolaj üzerine mürekkepli kalem, 50x65 cm, 2009