Orta Sayfa

Burhan Yılmaz

Düzce’de yaşıyor ve üretiyor.
Instagram adresi: @buranyum

“Burhan Yılmaz çalışmalarında nesnelerin ve çevrenin duygusal, psikolojik, ekonomik ve fiziki değişimler aracılığıyla fragmanlara dönüşmesini ele almaktadır. Çalışmaları kültürel nesnelerin ve doğa parçalarının işlevini ve tüketimini yeniden anlamlandırmaya yönelik bir amaca sahiptir. Çalışmalarını resim, enstalasyon, çizim, fotoğraf gibi bir dizi farklı yöntem ile gerçekleştirmektedir. Yılmaz, birimleri, formları ve sistemleri farklı ortamlardaki deneysel müdahaleler aracılığıyla bir fragman- parça mantığıyla incelemektedir. Eserlerinin arka planında parça-bütün-birim-fragman-tekrar gibi yapılardan oluşan, günümüz üretim koşullarına odaklanan kümülatif bir metin olduğu öne sürülebilir.

Eserlerinde nesneler birer fragman olarak yer alır ve bu nesnelerin işlevleri, görüntüleri ve formları ironik bir anlam ya da anlamsızlık oluşturacak şekillere dönüştürülmüştür. Eserlerdeki nesnelerde var olan enerji, sanatçının müdahalesiyle dönüşmekte veya açığa çıkmaktadır. Bu durum da sanatçının bireysel penceresinden estetik, politik ve temel yaşam edimlerine doğru bir düşünce ve imge akımın oluşmasını mümkün kılmaktadır.”

Burhan Yılmaz, “Evin Yakınında”, 21x40 cm, kağıt üzerine karakalem, 2022

Evin Yakınında…

Evin çevresinde, evin yakınında, eve bitişik veya eve bağlı duran bir bitki… Etli ve dikenli varlığıyla bahçelerde, bahçe kıyılarında, evlerin dibinde, sokakların yanlarında heykel gibi durur. Güneş ışığı soft bir şekilde kalıplı yapılarını dolanırken dikenlerinin gölgeleri ince çizgilere dönüşür. Bir kaktüs türü olarak Akdeniz bölgesinde doğal bir şekilde yetişen Frenk yemişi veya diğer adıyla Hint inciri bitkisi… Turuncu-sarı- pembe karışımı ateş rengi meyveleriyle evin kıyısında mevsimleri bekler. Eve öyle bir yapışmıştır ki, imgesel dünyamda frenk yemişini eve ait bir şey zannederim. O kadar evcil bir imge ki evin içini, evdeki insanları, evdeki olayları, evdeki sözleri temsil eder.

Burhan Yılmaz, 2022